Аяныг суманд зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж, төлөвлөгөөний дагууөглөөний алхалт, явган аялал, спортын тэмцээн, ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн гэх мэт ажлуудыг зохион байгуулаа.