ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ АЖИЛД АВНА.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ НЯГТЛАН БОДОГЧ АЖИЛД АВНА.