Сумын ИТХ-ын ээлжит 9 дүгээр хуралдаан боллоо

Хуралдаанаар:  

1.Чинээлэг малчин хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

2.Бэлчээрийн менежмент хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийн тухай 

3.Мал эмнэлгийн тасгийн 2021 оны үйл ажиллагааны тухай

4.Орон нутгийн зарим газрыг тусгай хэрэгцээнд авах тухай 

5.Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн 3 дугаар улирлын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх тухай

6.Сумын Соёлын төвийн 2021 оны үйл ажиллагааны тухай /өмчийн тайлангийн хамт/

7.Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар улирлын хэрэгжилтийн тухай

8.Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2023 онд хийгдэх ажлыг эрэмбэлэх тухай 

9.Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2022 онд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийн дүнгийн тухай

10.Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журмын өөрчлөлт болон хоршоо хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох тов тогтоох тухай зэрэг мэдээллийг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.