“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд намрын мод тариалалт хийгдлээ

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд намрын мод тариалалтаар “Платинум Ланд"ХХК-ний "Туулын дэнж төсөл"-ийн Байгаль орчны мэргэжилтэн Ш.Гантиганболд, байгаль орчны ажилтан Н.Ганболд нар суманд Хайлс, Гүйлс, Буйлс, Шар хуайс, Голт бор зэрэг 5 нэр төрлийн 4 настай гоёлын бутлаг мод, бут, сөөг 8000 мянган модыг тарьж өглөө. Суманд ажиллах хугацаанд орон нутгаас 2 хүн цалинжуулан ажлуулсан байна. “Платинум Ланд"ХХК-ний хамт олонд цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд