ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгасан мал эмнэлгийн зориулалтаар ашиглах зөөврийн хашаа нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.