2023 онд зохион байгуулагдах Төрийн албаны Ерөнхий шалгалтын тов