Гурванбулаг сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн сонгуулийн 10 дугаар хуралдаан хуралдлаа.

Гурванбулаг сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн сонгуулийн 10 дугаар хуралдаан хуралдаж дараах мэдээллүүдийг хэлэлцлээ. Үүнд: 

1. Сумын ИТХ-ын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн тухай

2. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны "Дөрвөн И" хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилтийн тухай

3. Сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны төсвийн төслийн тухай

4. Сумын ИТХ-аас гаргасан тогтоол, шийдвэрийн 2022 оны хэрэгжилтийн тухай

5. "Шинэ ирээдүй", "Шинэ багш" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

6. Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийн тухай

7. Сумын ИТХ-ын 2023 оны төлөвлөгөөний төслийн тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн батлалаа.