card

ТАНИЛЦУУЛГА

Солонго цэцэрлэг нь 1975 онд 55 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орсон хичээлийн 1 байртай. Байр хүрэлцээгүйгээс 1 гэр, сургуулийн хичээлийн байрны 1 өрөөнд нийт Одоо 18 багш ажилчид, 5 бүлэгт 98 хүүхэд хичээллэж байна. 

Хүсэлт илгээх