card

   ТАНИЛЦУУЛГА 

1992 онд шинэ Үндсэн хуулийн дагуу сум, аймгийн Засаг даргын Тамгын газруудыг байгуулан ажиллуулсан. ЗДТГ нь 32 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хүсэлт илгээх