card

ИТХ-ын танилцуулга

1992 онд шинэ Үндсэн хуулийн дагуу сум, аймгийн Засаг даргын Тамгын газруудыг байгуулан ажиллуулсан. ИТХ нь 21 төлөөлөгч, 3 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

ИТХ-ын танилцуулга

Хүсэлт илгээх